Psikolojik Hastalıklar 

Psikolojik Hastalıklar 

Psikolojik Hastalıklar 

Ruh sağlığına ilişkin hastalıklar, kişinin yaşamını derinden etkiler ve mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde ve dünyada değişen yaşam koşullarıyla birlikte görülme sıklığı artan psikolojik hastalıklar tedavi edilmediğinde ilerleyici özelliğe sahip olur. İlaç tedavisi ve bilişsel-davranışsal tedavi olmak üzere iki temel tedavi alanı vardır. Bu psikolojik hastalıklarda tedavi planı belirlenirken hastalığın türü, hastanın yaşam tarzı, sosyal durumu, fizyolojik özellikleri gibi pek çok faktör bir arada değerlendirilmelidir.  

Psikolojide Özgüven 

Özgüven dediğimiz öz saygı, kişinin kendiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda psikolojik ve bedensel olarak yeterli, önemli, başarılı, güçlü, sağlam olup ollmamasıyla ilgili bir kavramdır diyebiliriz. Özgüven eksikliği kişinin yaşamıyla ilgili aldığı kararları hayata geçirebilecek cesareti olmamasıdır. Bir kişide özgüven eksikliği varsa, istediklerini yapması, kendi ayakları üzerinde durması, strese karşı dayanıklı olması ve sağlıklı ilişkiler kurması beklenemez. Bu duyguyu yaşayan kişiler kendinden şüphe eder, boyun eğer, güvende olmadığını hisseder ve depresyona girer.

Depresyon 

Depresyon; yaygın psikolojik hastalıkların başında gelir. Bireylerin düşüncelerini, davranışlarını olumsuz etkileyen ciddi ve yaygın bir hastalıktır. Keyif alınan veya üzüntü duyulan olaylara karşı hissiyatsız kalma durumudur. En yaygın belirtileri enerji kaybı, halsizlik, duyarsızlık, üzgün olma, depresif bir ruh haline sahip olma ve ilerleyen safhalarda yaşamından vazgeçme durumudur. Depresyon tanısı konulabilmesi için bu belirtilerin aralıksız olarak en az iki hafta devam etmesi gerekir. Tedavisinde ilaçlar ve psikoterapi birlikte uygulanmasının yanında kişinin bilinçaltı travmalarına da bakmak gerekiyor. Tedaviye bu şekilde yaklaşıldığında iyileşmede başarılı olma ihtimali ise yüksektir. 

Bununla beraber, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak bozukluğu, sosyal fobi, erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bipolar bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu ve madde ve nikotin bağımlılığı da diğer yaygın psikolojik hastalıklardır. Bunun yanında migren de başlıca stres hastalıklarından biridir. Migrene sebep olan temel faktörler ise stres, iklimsel değişiklikler, uyku sorunları, hormonal değişiklikler ve bazı kişisel alışkanlıklar olduğunu gibi kişinin bilinçaltında yatan inançlarda etkilidir. Kişi hayattan tat almıyor ve hayatın yükünü üzerinde hissediyorsa bu durum yoğun baş ağrıları ve migren atakları ile kendini gösterir. Yalnız ve karanlıkta kalma hissi, sessiz bir ortam arayışı kişinin kendi ile baş başa olma çabası bilinçaltındaki inançların bedene verdiği uyarılardır. Kişi bu problemleri yaşıyorsa, bir bilinçaltı uzmanına gözükmesinde fayda vardır. Whatsapp İle Bilgi Al - Online Seans Al