Blog

TRAVMA NEDİR? Kişinin günlük rutinini  bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar travma  olarak tanımlanabilmektedir. Travma anılarının bastırılmış olabileceği ve  yıllar sonra tekrar  ortaya çıkabileceği konusu bilimsel yayınlarla  netlik kazanmış bir konudur. Hafıza kaybı; doğal afet, kaza,...

Psikoloji ve Bağımlılıklar  Bağımlılıklar, en kısa tanımıyla psikolojik, sosyolojik ve biyolojik bozukluklardır. Bağımlılıkları psikolojik olarak ele alırsak kişilere keyif vermekle birlikte, anlık olan bu mutluluk sonradan ruhsal bozukluğa sebep olur, kişi bilinçli hareket edemez ve iradenin kontrolden çıkmasına neden olduğu görülür. Bu ruhsal bozukluklar kişinin günlük...

  Enerji blokajları, enerjilerin serbest bir şekilde hareket etmesini önleyen duygular, bilinçli ve bilinçaltı düşünce yapıları, manevi inançlar vb. ile ilgili olan enerjilere denir. Serbest enerji akışının yavaşlaması zamanla zihinsel, duygusal ve fiziksel sorunlara yol açıyor. Bu enerji tıkanıklığının yaşanması kişinin hayatta ilerlemesini engelliyor, net kararlar...

  İnsanlar zaman zaman olumsuz duygular içine giriyor ve psikolojik bunalımlar yaşıyor. İnsanların en dayanıksız, zayıf ve güçsüz hissettiği dönemlerde psikolojik sorunlar etkisini gösteriyor. Kişi neden hayatta olduğunun, ne için yaşadığının farkında olmasa bile, bilinçaltında bastırılan çözüme ulaştırılmamış her şeyi dışarı çıkarmaya çalışır. İnsanın hangi yaşta...

  Bilinçaltı temizliği denilince akıllara bilinçaltını silme işlemi geliyor, ancak böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu işlem arınmışlık hissi verdiğinden bilinçaltı temizliği olarak adlandırılıyor ve buna bilinçaltını yeniden programlama da diyebiliyoruz. Bu bilinçaltı temizliği aslında tam olarak olumsuz duyguların pozitif duygulara çevrilmesi işlemidir. Doğduğumuz andan itibaren...

Psikolojik Hastalıklar  Ruh sağlığına ilişkin hastalıklar, kişinin yaşamını derinden etkiler ve mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde ve dünyada değişen yaşam koşullarıyla birlikte görülme sıklığı artan psikolojik hastalıklar tedavi edilmediğinde ilerleyici özelliğe sahip olur. İlaç tedavisi ve bilişsel-davranışsal tedavi olmak...

Cinsel Sorunların Temelinde Yatan Psikolojik İnançlar Cinsellik, insan neslinin devamlılığının sağlanması amacını taşıyor ve tüm insanlarda doğumdan itibaren var olan bir dürtü olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her insanda görülen cinsel sorunlar, psikolojik, kültürel ve çoğu zaman biyolojik durumlara bağlı olarak gelişebiliyor. Bunun yanında psikiyatri ilaçların...

Goethe  “Ömrünün başlangıcıyla sonu arasında anlaşma olan kişi mutludur” demiştir. Bu sözüyle anne ile sağlam kurulan iyi nesne ilişkisinin kişinin yaşlılığında da destek ve tatmin duygusu verdiğini ifade etmesidir. Yetişkin kişiliğinin karmaşıklığını kavrayabilmek ve bebeğin zihnini anlayabilmek için yetişkinlikten bebekliğe gitmemiz gerekir. Anne karnında tüm ihtiyaçları...

Whatsapp İle Bilgi Al - Online Seans Al